OSHA brandövning krav

Occupational Health and Safety Administration (OSHA) utvecklar standarder för säkerhet för företag att använda när de utvecklar sina beredskapsövning planer inklusive brandövningar. Brandövningar utvecklas till öva evakuering som ska användas vid en verklig brand. Trots att OSHA inte kräver akut brandövningar, öva många företag borrar kvartalsvis, om inte varje månad.

Planer för räddningsinsatser

Även om OSHA inte har en borr krav, dess normer för säkerhet konstatera att företagen måste ge alla anställda med beredskapsplaner. Dessa planer ger riktlinjer om hur man svara och reagera på nödsituationer, till exempel brand. I planen ingår en förteckning över utsedda personer som är ansvariga för att se till att alla människor har lämnat byggnaden. En lista över vilka första hjälpen kommer att tillhandahållas och som kommer att ansvara för att det ingår.

Exit linjer

Detaljerade kartor beskriver alla nödutgångar samt akut mötesplatsen måste bokföras i alla kontor och i högtrafikerade områden. Dessa kartor måste också detalj en sekundär mötesplats om den främsta mötesplatsen blir osäkra. De personer som utsetts att säkerställa fullständig evakuering bör ha bärbar version av dessa kartor.

Vad till gör efter brandövning

OSHA kräver dokumentation av brandövningar. Dock staten brand marskalkar kräver dokumentation av brandövningar hållas för företag att behålla deras fungerande tillstånd. Den person som är utsedd att utföra övningen kommer att ansvara för att slutföra dokumentation av borren. Många brandkåren kan tillhandahålla en generisk form för företag att använda eller verksamhet kan utveckla sin egen.