Perindopril Erbumine biverkningar

12/13/2010 by admin

Perindopril erbumine är ett läkemedel som ordinerats under namnet Aceon att sänka högt blodtryck och förhindra hjärtinfarkt hos personer med hjärt-kärlsjukdom. Perindopril erbumine är en angiotensin konvertera enzym (ACE) hämmare. Många biverkningar är möjliga.

Vanligaste effekterna

I kliniska studier med Aceon, som beskrivs av eMedTV, tillbaka de vanligaste biverkningarna med hosta, smärta och övre luftvägsinfektioner, som vanlig förkylning eller influensa.

Andra biverkningar

Andra biverkningar som uppstår mellan 1 och 3 procent av deltagarna ingår depression, förhöjda yrsel, leverenzymer, hjärtklappning, halsbränna, ökad kalium i blodet och urinvägsinfektion.

Sällsynta biverkningar

Sällsynta men allvarliga biverkningar kräver omedelbar läkarvård. Dessa inkluderar bröstsmärtor, svimning, feber, muskelsvaghet eller kramper, ihållande halsont, stickningar i händer eller fötter, synförändringar och svaghet på ena sidan av kroppen.

Problem med levern

Perindopril erbumine kan orsaka mycket allvarliga problem med levern, även om detta är sällsynt. Tecknen är gulsot, mörk urin, buksmärtor, trötthet och illamående.

Graviditet överväganden

Gravida kvinnor bör inte ta perindopril erbumine under de två sista trimestern eftersom läkemedlet kan orsaka allvarlig skada eller död av ett ofött barn.

Relaterade inlägg