Skäl för en Pacemaker

En pacemaker används för att övervaka och kontrollera en persons heartbeat. Här elektronisk anordning är inopererad i bröstet och är ansluten till hjärtat med elektriska ledningar. Pacemakers snabb hjärtat att slå i en sund takt och rytm.

Hjärtinfarkt

Enligt Mayo Clinic, kan patienter som drabbats av en hjärtattack eller genomgått operation behöver en temporär pacemaker för att normalisera en långsamma hjärtslag.

Överdos

En överdos kan orsaka en onormalt långsam puls som måste behandlas med en temporär pacemaker.

Bradykardi

En kroniskt långsammare hjärtslag eller bradykardi, kan kräva en permanent pacemaker.

Hjärtsvikt

Biventrikulär pacemaker kan planteras permanent för att behandla patienter som har upplevt hjärtsvikt.

Komplikationer

Enligt Mayo Clinic, kan patienter uppleva komplikationer efter en pacemaker har kirurgiskt implantat, inklusive blödning, blåmärken eller infektion.

Försiktighetsåtgärder

Patienter bör inte placera en mobiltelefon direkt över den plats där en pacemaker var implanteras och får stå minst två fötter från produktion utrustning.