Jag är smittsam om jag har influensasymtom?

10/26/2016 by admin

Influensa är en mycket vanlig sjukdom som de flesta människor återställa. Dock influensaliknande symtom kan göra en enskild eländigt och kan orsaka missade skolan eller arbetet. Vissa extrema stammar av influensa kan även vara farliga.

Symtom

Det vanligaste symtomet för influensa är feber. Andra symtom är värk, frossa, yrsel, huvudvärk, illamående och trötthet.

Tidig debut

Influensa är mycket smittsamt och sprids via nysningar och hosta. De som andas samma luft som är utandad från de smittade kommer att smittas om deras immunförsvar inte slåss av viruset.

Avtagande symtom

Eftersom symptomen avta, blir influensa mindre smittsam. Att undvika fysisk kontakt med någon smittad med influensaviruset kommer oftast förhindra influensa spridning.

Att minska Contagiousness

De smittade med influensa bör undvika nära kontakt, täcka sin mun och näsa när nysningar och hosta och tvätta händerna.

Att undvika influensa

Att hålla immunförsvaret friska med vitamin E och C kan förhindra influensa. Influensa kan också förebyggas genom att tvätta händerna, att hålla stressen låg och undvika dem som har influensavirus.

Relaterade inlägg