Aciklovir-resistenta bältros Definition

Bältros är en reaktivering av vattkoppor virus, herpes zoster. Aciklovir är ett läkemedel som behandlar---tanken inte bota---herpesvirus, inklusive herpes zoster. När aciklovir är ineffektiva är även när riktigt sätt det vanligen ett tecken på att viruset är resistenta mot medicinen.

Varför är bältros resistent?

Man tror att när bältros är resistenta mot behandling av antivirala läkemedel aciklovir är det på grund av uppkomsten av nya former av viruset. I allmänhet virus kan göra små, gradvis förändras över tid.

Valacyclovir eller famciklovir

Valacyclovir och famciklovir är också antivirala läkemedel, och eftersom de liknar aciklovir, en aciklovir-motståndskraftig form av bältros virus kommer troligen inte att påverkas av behandling med någon av dem.

Förekomst av resistent virus

Enligt aidsmed.com, resistenta former av bältros virus har inträffat sällan och endast i HIV-positiva patienter.

Alternativ behandling

Herpes zoster virus resistent mot aciklovir är vanligtvis behandlas med foscarnet istället. Foscarnet marknadsförs under varumärket Foscavir.

Foscarnet Administration

Foscarnet ges intravenöst via en IV linje, vanligen tre gånger dagligen, snarare än oralt.

Cidofovir

Cidofovir är en antiviral läkarbehandling som kan behandla aciklovir-resistenta bältros. Både foscarnet och cidofovir agera genom att hämma viral polymerasen (enzym).