Hur ofta ska män få Physicals?

Årliga Physicals maj inte bli nödvändig

Det finns ingen definitiv rekommendation om hur ofta män bör ha fysiska tentor. Enligt en "Amerikanska nyheter och World Report" artikel om behovet av fysiska prov rekommenderar"inga stora nordamerikanska kliniska medical association specifikt att friska vuxna får en fysisk varje år." En studie från 2007 av den "Archives of Internal Medicine" föreslår också att kostnaden inte kan motivera frekventa fysiska prov och att 80 procent av förebyggande vård sker under andra typer av mottagningsbesök, tidningen rapporterade.

Fysiska prov kan upptäcka problemen tidigt

2005 undersökning av den "Archives of Internal Medicine", som rapporterats av "Amerikanska nyheter och World Report," ansåg 65 procent av läkarna dock att en årlig fysisk är nödvändigt. I alla är 74 procent av läkarna trodde årliga physicals viktiga eftersom de kan hjälpa upptäcka sjukdomar tidigt, och 94 procent sade det förbättrade relationer mellan patienter och läkare. Att problem upptäcks tidigt kan hjälpa patienter med spara pengar på dyra förfaranden senare och sätta sina sinnen till mods om möjliga hälsoproblem.

Nedersta raden

Hur ofta du bör ha en fysisk undersökning beror på din ålder och hälsa. De med hälsoproblem kan behöva mer frekventa fysiska tentor. Att hålla upp med schemalagda visningarna som de för prostatacancer, är högt blodtryck och kolesterol viktigt. Hur ofta bör du få dessa föreställningar beror på din hälsa och ålder.