Vad är vitlök kapslar för?

Vad är vitlök kapslar för?

Vitlök är inte bara för matlagning. Människor har tagit vitlök för sina medicinska egenskaper i tusentals år, och det är tänkt att vara effektiv mot en rad sjukdomar.

Mot Cancer

Vitlök kan bidra till att minska risken för vissa cancerformer, särskilt de som påverkar mag-tarmkanalen, enligt National Cancer Institute. Studier om effekterna av vitlök på cancer, men är preliminära och osäkert.

Andra hälsotillstånd

Vissa studier har visat att vara effektivt mot högt blodtryck, hjärtsjukdomar och högt kolesterol. Igen, forskning inte är avgörande, den nationella Center för komplementär och alternativ medicin (NCCAM) rapporter.

Andra fördelar

Vitlök kan stärka immunförsvaret och kan hjälpa avvärja en vanlig förkylning, enligt University of Maryland Medical Center.

Biverkningar

Vitlök är säkert för de flesta. Dock kan det tunna blodet, så ska du undvika det för en vecka innan någon operation eller tandvård, enligt NCCAM.

Läkemedelsinteraktioner

Personer som tar drogen saquinavir, används för att behandla HIV, bör inte ta vitlök kosttillskott eftersom de orsakar en kraftig nedgång av blod koncentrationen av drogen, enligt National Institutes of Health.