Masectomy Vs. Lumpectomy

04/20/2012 by admin

Masectomy Vs. Lumpectomy

Kvinnor med bröstcancer kan välja mellan två kirurgiska ingrepp: en lumpectomy--avlägsnande av endast en del av bröstet, eller mastektomi--borttagande av hela bröstet.

Fördelar

Fördelen med en lumpectomy är att endast tumören tas bort och kvarvarande bröstet hålls intakt, så kosmetiska återuppbyggnad inte Maj behöves. Fördelen med en mastektomi är att det eliminerar risken för återfall, och strålbehandling är onödiga.

Nackdelar

En lumpectomy kräver fem till sju veckor av strålning och cancer kan återkomma. En mastektomi kan orsaka psykologiska svårigheter, återhämtningstiden är längre och kosmetiska operationer kan behövas.

Förfarande

En lumpectomy är en poliklinisk procedur som tar mindre än två timmar. Lokal eller allmän anestesi används. Tumören och omgivande frisk vävnad Bolts. En mastektomi är en sluten procedur som tar en till tre timmar. Hela bröstet tas bort under narkos. Lymfkörteln vävnad kan också tas bort.

Biverkningar

Svår smärta efter en lumpectomy är ovanligt, men känslor av okänslighet och trycket under armen kan uppstå.

Återvinning

Vård av det kirurgiska området och erkänna och behandla eventuell infektion är nödvändigt tills ärr läker. Patienter bör ta regelbundna tupplurar och lätta upp verksamhet i flera veckor.

Relaterade inlägg