Ampicillin & leverproblem

Ampicillin & leverproblem

Ampicillin är ett antibiotikum som ordineras ofta för patienter som lider av bakteriella infektioner. Enligt MedicineNet.com, ampicillin först godkändes av FDA i 1963 och är effektiv vid behandling av infektioner orsakade av olika typer av bakterier som e. coli, salmonella och stafylokocker. Det har förekommit rapporter om levern problem i samband med användning av ampicillin.

Identifiering

Ampicillin tillhör gruppen penicillin av droger. Denna grupp av läkemedel är de mest förskrivna läkemedel vid behandling av bakteriella infektioner. Denna medicin fungerar genom att eliminera multiplikation av bakterier genom att hindra bakterier från att bildas i cellväggarna som omger dem. Utan cellväggar trivs bakterier inte.

Effekter

En sällsynt biverkning associerad med användning av ampicillin är leverproblem. Enligt DoubleCheckMD.com är typerna av problem som kan uppstå vid användning av detta läkemedel förhöjda leverenzymer, hepatit (infektion och inflammation i levern) och kolestas (en onormal ansamling av galla i kroppen). Andra mer vanliga biverkningar förknippade med användning av detta läkemedel kan omfatta kräkningar, diarré, illamående, förlust av aptit, klåda, huvudvärk, förvirring och yrsel.

Symtom

Problem med levern orsakad av med ampicillin kan ge symtom som onormal blåmärken, blödande tandkött, blödningar i näsan, svimning, blödning från slidan, yrsel, medvetslöshet och utslag.

Diagnostiska tester

Om du utvecklar symtom på leverproblem samtidigt med ampicillin, kan din läkare köra ett batteri av tester för att göra en diagnos. Detta kan inkludera leverfunktionstester och blodprover. Ett blodprov att avgöra om det blodpropp normalt är av yttersta vikt i de som lider av blödningar (t.ex. från och med den tandkött eller vagina).

Överväganden

Ta ampicillin exakt som din läkare förskriver. Vara säker på att informera din läkare om andra läkemedel du tar för att undvika en farlig drog interaktion. Det är viktigt att kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av symptomen på problem med levern samtidigt som ampicillin. Tidig upptäckt av leverproblem är nyckeln till framgångsrik behandling och återhämtning.