Vad bakterier växer bäst i varmt eller kallt väder?

Bakterier i livsmedel

En av de vanliga ställena att hitta skadliga bakterier är i mat. Bakterier i livsmedel trivs i varmare förhållanden. Detta är anledningen till kylning av mat är nödvändigt. Det förhindrar kontaminering och de hälsorisker som äter okylda livsmedel kan orsaka.

Luftburna och kontakt bakterier

De bakterier som vanligen förknippas med sjukdom (en vanlig förkylning, till exempel) är mer aktiva och växa i varmare temperaturer (detta är den främsta anledningen sjukhus hålla sin inomhustemperatur så cool). Trots den gamla myten att kallare väder orsakar sjukdom, är bakterier mycket mer aktiv i varmare väder. Spridning av sjukdom under de kallare månaderna kan tillskrivas congregating människor inomhus.

Nedersta raden

Nästan alla bakterier trivs i varmare förhållanden. För att hålla infektionen, det är bra att hålla både din mat och ditt leverne villkor cool.