Mört Foggers & deras effekter på människor

Mört Foggers & deras effekter på människor

Mört foggers är förpackade med hård-till-miss varningar om deras giftighet. De innehåller kemikalier, bekämpningsmedel, som påverkar människor om inandning, förtäring eller tillämpas på något sätt på huden eller ögonen. Kort sagt, är någon kontakt med innehållet giftigt för människan. Vill du veta hur mört dimmig kemikalier påverkar människor, måste du överväga kemikalierna och hur de påverkar människor.

Typer av kemikalier

Enligt New York State Department of Health finns det tre primära klasser av kemikalier används för att döda kackerlackor--karbamater, organiska fosfater och pyrethrins, även känd som pyretroider. De vanligaste kemikalierna i klasserna carbamate/typ är diazinon, klorpyrifos och diklorvos, enligt en Natural Resources Defense rådet rapport om insekticider. Illinois Institutionen för folkhälsovetenskap listar de gemensamma pyretroider permetrin, resmetrin och sumithrin. Alla dessa kemikalier har skadliga effekter på människor.

Carbamate insektsmedel effekter

New York Department of Health påstår att 22 av insekts registrerade i USA är från kategorin carbamate. Karbamater fungerar på kackerlackor genom att snabbt avbryta nerv kemiska cholinesterasen. En Oregon State University rapport om kolinesteras hämning beskriver effekten av att avbryta denna kemiska nervsystemet. Insekter och människor dela kemiska enzymet behövs för centrala nervsystemets funktioner. Således, att hämma denna kemikalie kan orsaka problem för människor med muskelfunktion, inklusive ryckningar, svaghet, dregling, kramper, darrningar, svårigheter att gå och andas. Det orsakar också influensaliknande symtom med illamående, yrsel, svettningar, kräkningar som synproblem, diarré och frekvent urinering. Betydligt är sänkt heartbeat och blodtryck också carbamate effekter på människor.

Organophospate effekter

Organiska fosfater fungerar mycket som carbamate insekticider. De båda hämmar kolinesteras för att döda insekter och har liknande effekter på människor. Enligt Natural Resources Defense rådet är 17 organiska fosfater registrerade i USA. De agerar inte så snabbt som carbamate insekticider, men deras effekter brukar pågå längre. Barn under 6 år är mer mottagliga för fosfororganiska förgiftning. För denna åldersgrupp, kan ens exponering för en låg dos av kemikalien orsaka allvarliga symtom.

Pyretroider

Mer än 1000 pyretroidbaserade kemikalier registreras i USA. Enligt Naturvårdsverket påverkar pyretroider människor vid inandning och förtäring genom att ändra den hinnan som omger en nerv. Detta förändrar den nerv förmåga att fungera. Symtomen är ryckningar, svårigheter att flytta och andas och yrsel. Vissa människor utvecklar autoimmuna villkoren i huden och andningsorganen. Täta och fortsatt användning kan resultera i pyretroidbaserade byggs upp i kroppen. Överskjutande belopp är som nervgifter i kroppen och är dödlig.

Varning

Följ alla säkerhetsanvisningar när du använder mört foggers, eftersom de är farliga för den mänskliga kroppen. Undvik att andas in dimmig och få det inuti munnen eftersom dessa är sätten att få högsta doser av dimmig kemikalier. Uppsök läkare omedelbart om du tror att du har inandning eller förtäring kemikalier.