Fördelar & nackdelar med njure dialysmaskiner

Fördelar & nackdelar med njure dialysmaskiner

Maskiner som används för njure dialys försök att efterlikna funktionen av njure i den mänskliga kroppen. En av de viktigaste rollerna för en njure är att rena blodet genom att ta bort urea och vissa salter från den. I en dialys maskin filtreras urea och salter från blodet med hjälp av rör av ett semi porösa membran. Njure dialysmaskiner erbjuder många fördelar som nackdelar.

Dialys i hemmet

Det finns två alternativ för patienter som behöver dialys – hemodialys och peritonealdialys. Med hemodialys har patienter möjlighet att utföra dialys hemma genom att installera en hemodialys maskin; många olika saker måste dock beaktas innan du implementerar detta alternativ, till exempel operatorn, fysisk och psykisk förmåga om symtomen har stabiliserats eller inte, potentiella komplikationer av andra hälsotillstånd och om det finns utrymme att hålla maskin och utrustning.

Det finns människor som uppfyller kriterierna för dialys hemma, men föredrar att inte använda den. Många människor väljer istället för vård av en professionell personal. Hem dialys är också oerhört tidskrävande. Människor som hjälper för att köra dialys maskinen för en annan person måste vara konsekvent tillgängliga i flera timmar — normalt flera dagar i veckan.

Hemodialys fördelar

Maskinen behöver inte användas så ofta som peritonealdialys maskiner med hemodialys, och patienterna få fyra dialys-fria dagar i veckan.

Peritonealdialys fördelar

Utrustning som används vid peritonealdialys är bärbar, så patienten kan röra sig mer fritt som de inte är begränsade till ett visst område – vilket är kravet på hemodialys.

Hemodialys nackdelar

I hemodialys, maskinen behöver användas tre gånger varje vecka, och en enda dialys session varar i ungefär fyra timmar. Detta kräver en konsekvent schema varje vecka och hindrar personen från att ha förmågan att vara mobil, på grund av orörlighet av maskinen.

Peritonealdialys

Peritonealdialys--har även om mobil--fortfarande distinkta nackdelen att det måste vara utförs varje dag.