Information om konstgjorda hjärtat

Enligt Scientific American godkände Food and Drug Administration (FDA) AbioCor implanterbara ersättning hjärtat, det första helt implanterbara permanent konstgjort hjärtat.

Tillfälliga hjärta

Efter en studie av 81 patienter som fick en tillfällig implanterbara konstgjort hjärta, godkänt FDA det 2004 för användning hos patienter som väntade på en hjärttransplantation.

Överlevnaden

Enligt American Heart Association var överlevnaden för högriskpatienter som fått tillfällig konstgjorda hjärtat 79 procent, jämfört med 46 procent av dem som inte fick den.

Historia

Den första mottagaren av ett konstgjort hjärta var Barney Clark, en tandläkare från Seattle, 1982. Tyvärr, Scientific American anger att han bara överlevt i 112 dagar.

Risker

De främsta riskerna med konstgjort hjärta är infektioner i de permanent öppen snitt som möjligt för rör och stroke på grund av blod hålla sig till de mekaniska delarna och sedan bryta bort för att orsaka blodproppar.

AbioCor

Det AbioCor konstgjort hjärtat har löst problemet med stroke genom att använda ett material som hämmar koagulering. Dessutom eliminerade det behovet av öppna snitt med hjälp av elektrisk ström som överför energi genom huden till en intern enhet som driver hjärtat.

Överväganden

Enligt Scientific American har rörliga delar AbioCor konstgjort hjärta de potential att pågå mellan tre och fem år. Det är viktigt att inse att patienter som får det konstgjorda hjärtat har en mycket dålig prognos och detta kan förlänga sina liv.