Vem är ansvarig för att fastställa OSHA-standarderna?

Att fastställa och genomdriva arbetsmiljönormer på arbetsplatsen är ett viktigt mandat för den federala regeringen.

Ursprung

Under den Nixon administrationen skapat kongressen den arbetarskydd och hälsa Administration (OSHA) och det nationella institutet för arbetarskydd och hälsa (NIOSH) under Occupational Safety and Health Act 1970. Dessa myndigheter samarbeta för att främja och garantera hälsa och säkerhet för arbetstagare.

Standarder

NIOSH fungerar som en forskningsinstitution för OSHA och upprättar standarder för arbetsplatsen hälsa och säkerhet i alla 50 stater. Som en uppdelning av US Department of Labor framtvingar OSHA dem.

Uppdrag

NIOSH uppdrag är att översätta sina forskningsresultat till praktiska lösningar för förbättring av arbetsvillkoren. I samarbete med OSHA, den strävar efter att förebygga arbetsrelaterade skador, sjukdomar och död.

Finansiering

NIOSH finansierar program som stöder dess förebyggande insatser. Dessa program omfattar tillgången till utbildning projektbidrag som utbildar forskare och företagshälsovård proffs.

Straff

Om OSHA-standarderna kränks, bestraffar OSHA organisationen som ansvarar. Böter varierar från ingenting till $70.000 och beror på i vilken utsträckning som alla anställda kom till skada eller om organisationen är en återkommande gärningsmannen.